Estetik Diş Hekimliği

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
Estetik Diş Hekimliği
Gülüş tasarımı, hekimlik ve sanatın birlikte uygulanarak, size özel ideal gülüşünüzü yenilemektedir.Sizin birtakım kişisel isteklerinizle sağlık ve doğallığı da birleştirerek sağlıklı bir gülüşü planlamaktır

Estetik Diş Hekimliği aşağıdaki şartlarda uygulanmalıdır.  

        
1.Dişlerinde doğuştan yada çocuk yaşlarda aşırı antibiyotik kullanımından kaynaklanan renkleşmeler, aşırı flöre eksiklikleri yada fazlalıklardan kaynaklanan, koyu ve renkli dişlere sahip hastalarda,


2.İstenmeyen kazalarda kırılan ön bölge dişlerin restorasyonlarında,


3.Çok fazla madde kaybı olan ön diş çürüklerin (Dolgu yapılmayacak kadar madde kaybı olan durumlarda),


4.Çürüklerle birlikte diş etleri çekilmelerinin oluşturduğu uzun ve kötü görünüme sahip dişleri olan kişilerde,


5.Fazla büyümüş diş etleri tedavilerinden sonra istenilen diş estetiği şekillendirilmesi amacı ile,


6.Doğuştan eksik yada fazla dişlerin bozduğu gülme hattı estetiğinin tekrar geri kazanılmasında,


7.Diş, Diş eti, dudak ilişkilerindeki oransal sapmalarda diş-dudak ilişkisinin diş eti görülmeksizin ideal bir gülümseme ilişkisinin tekrar kazanılmasında,


8.Ön bölgede farklı sebeplerden kaybedilen bir ve birden çok dişlerin dudak ve yüz estetiğine uyularak yeniden şekillendirilmesinde,


9.Çogu zaman ileriki yaşlarda aşırı diş kayıpları çene kemiği erimeleri, çökmüş gözüken yüz bölgesinin dik yöndeki ilişkisinin alt-üst çenenin boyutu değerlendirilerek  dudak ve yanak kaslarının da eski kırışıksız hale döndürülmesi amaçlı yapılan protezlerin planlanılmasında,

10.İstenmeyen kazalar sonucu çeneler, dişlerin kayıpları, çene kırıkları ve oluşan madde kayıplarının tamirinde yine yüz estetiğine uygun olarak diş – dudak ve çenelerin estetiğinin planlanılmasında Uygulanmaktadır.

ESTETİK DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMALARI:

- gülüş tasarımı (smile design)

- metal desteksiz (full porselenler) kuron ve köprüler

- porselen laminalar (laminate veneer)

- kompozit ve porselen dolgular

- diş beyazlatma (bleaching)

GÜLÜŞ TASARIMI:

Yaş, cinsiyet, dudaklar, dişetleri, dişetlerinin rengi ve formu, yüz şekli gülüş tasarımı etkileyen faktörlerdir. Tüm bu faktörler göz önünde bulundurularak uygun restorasyonlar ve işlemler uygulanarak kişiye özel ve ideal gülüş tasarımı oluşturulur.

METAL DESTEKSİZ (FULL PERSELEN) KURON VE KÖPRÜLER:

Çürük kırık veya başka bir nedenle aşırı madde kaybı olan dişlerin küçültülüp kaplanması işlemine kuron ( kron ) adı verilmektedir.

Bir veya birden fazla dişin kaybı durumunda oluşan boşlukları doldurmak için, komşu dişlerden destek alınması esasına dayanan bir tedavi şekline köprü adı verilmektedir.

Bilinen eski Porselen restorasyonlar, dayanıklılığı ve sağlamlığı arttırmak için, metal bir alt yapının üzerinde hazırlanıyorlardı. Yapılan çalışmalar sonucunda, Diş Hekimliğinde kullanılan porselen geliştirilerek, metal desteğe gerek kalmadan kullanılabilir hale getirilmiştir.

Porselenin metal bir desteğe gerek olmadan kullanılması sonucunda yapılan restorasyonlarda, doğal diş görünümüne çok yaklaşan sonuçlar elde edilebilmektedir. Bunun sonucunda da mükemmele yakın estetik ve estetikle doğru orantılı hasta memnuniyeti ortaya çıkmaktadır.

Doğal dişler ışığı geçirir. Bunun sonucu olarak da dişte derinlik ve canlılık ortaya çıkar. Metal desteksiz porselen kuronların (tam seramik) ışık geçirme özelliklerinden dolayı, derinlik ve canlılıkları daha fazladır böylece doğal dişe en yakın sonuçlar elde edilir.

Full porselenlerin avantajları:

1-Full porselenler ışığı geçirdiklerinden doğal diş yapısına çok benzer bir estetik oluştururken, çok iyi yapılmış bile olsa metal-porselenlerde bir donukluk ve yapaylık vardır. Bu nedenle özellikle ön dişlerde full porselenler tercih edilir.

2- Metal destekli porselenler bazı ışıklarda (disko, fotoğraf makinası flaşı vb.) ağızda yokmuş gibi koyu renk bir boşluk görüntüsü verirler. Full porselenler ise doğal diş gibi her türlü ışığı geçirir.

3-Metal destekli porselenler mekanik olarak dişe yapıştırılırlar. Full porselenler mekanik ve kimyasal olarak dişe tutturulur. Bu yüzden metal desteklilere göre tutuculukları çok daha yüksektir.

4- Metal desteksizlerde alt yapıda metal olmadığı için kuron-diş eti hizasında koyu renk bir çizgi olmaz. Daha estetik bir görüntü sağlanır.

5- Diş eti çekildiğinde, full porselenler estetik görünümlerini korurlarken, metal porselenler diş ile birleştikleri bölgede kötü bir görüntü oluştururlar.

6- Alt yapıda kullanılan bazı metallere karşı (nikel vb.) oluşabilecek allerji riski full porselenlerde yoktur.

PORSELEN LAMİNALAR (LAMİNATE VENEER):

Porselen lamina dişlerin sadece ön yüzeyinden minimum madde kaldırmak suretiyle dişe yapıştırılan porselen yapraklardır.Çok ince  (0,3,- 0,5 mm ) kalınlıktaki bu yapraklar istenen renk boy ve formlarda özel hazırlanmakta ve dişin ön yüzeyine yapıştırılmaktadır.

Bu yöntemde, porselen kron uygulamasından farklı olarak dişin tümü kesilip küçültülmüyor. Bunun yerine sadece ön yüzünden çok ince bir diş tabakası kaldırılıp, uygun renk ve şekilde hazırlanan laminate tabaka dişin ön yüzüne yapıştırılıyor.

Laminate veneerler temel olarak, renk değişikliklerinin giderilmesi ve belli bir dereceye kadar şekil düzeltilmesi amacıyla yapılabilirler. Renklenmelerde, beyazlatma gibi metotlarla sonuç alınmayan ileri derecedeki antibiyotik, flor vb. lekelerinde, kalıtsal yapı ve renk bozukluklarında, ayrık dişleri bitiştirmede (diastema kapamada), kırık veya aşınmış dişlerin restorasyonunda, rengi ve yapısı bozulmuş eski dolguların düzeltilmesinde, çapraşık ve eğri dişlerin düzeltilmesinde ( ortodontik tedaviye alternatif olarak) kullanlır.

Laminalar minimum preperasyon gerektirmeleri, sigara, çay, kahve gibi ajanlarla boyanmamaları ve ışık geçirme özellikleri ile doğal dişten ayırt edilemezler. Bu yüzden günümüzde uygulanan en ideal estetik tedavi metodu olmuştur.

KOMPOZİT VE PORSELEN DOLGULAR :

Dolgu ,dişler çürüdüğünde varolan madde kaybını telafi etmek için çürük kısmın temizlenip,dişe uygun malzemelerle restore edilmesidir.

Kompozit dolgular çürük, kırık ve estetik amaçlı olarak kullanılan diş rengindeki dolgulardır. Bu dolgular, hazırlanmış kavitelere tabaka tabaka yerleştirilir ve her tabaka özel bir ışık ile sertleştirilir. Estetik ve ekonomiktirler. Bonding denen özel bir yapıştırıcı ile dişe tutunabildiklerinden dişte gereksiz madde kaybına neden olmazlar.Genellikle diğer estetik işlemlere göre daha ekonomiktir.

Porselen dolgular (inley-onley) laboratuarda hazırlanan üstün estetik ve dayanıklılığa sahip dolgulardır. Kompozit dolgulara göre, uygulandıkları diş ve komşu dişler ile çok daha uyumludur. Bu, dolgunun ağız dışında laboratuar ortamında hazırlanma özelliğinden kaynaklanır. Ayrıca bu porselenler dişin sertliğine en yakın ve dişeti ile en uyumlu malzemelerdir. Sertliği dişin mine dokusuna çok yakın olduğu için diğer porselenler gibi dişleri aşındırmaz , kompozit dolgular gibi de aşınmaz.Kompozit dolgulara göre daha pahalıdır.

DİŞ BEYAZLATMA (BLEACHİNG):

Beyazlatma dişlerin yapısında (mine ve dentin tabakasında) oluşan renklenmeleri giderme, açılması işlemidir.Çeşitli nedenlerle renk değiştirmiş dişleri beyazlatmak veya kişiye özel diş rengini birkaç ton açmak için kullanılan bir oksijenasyon yöntemidir.

Dişlerin koyu renkli olmasının çeşitli nedenleri vardır :

·         Aşırı tüketilen kahve, çay, kolalı içecekler,

·         Sigara, puro benzeri tütünlü maddelerin kullanılması,

·         Yaş ilerlemesine bağlı,

·         Eski protez, eski kron kaplanmış dişler, eski dolgu ve kanal tedavisi yapılmış dişler,

·         Eskiden sık kullanılan Tetrasiklin gibi antibiyotiklerin dişlerin büyüme gelişimi sırasında alınması,

·         Fazla florid alımı,

·         Herhangi bir darbe veya uzun yıllar diş sıkmaya bağlı olarak diş sinirinin canlılığını yitirmesi, en önemli nedenler olarak sayılabilir.

 

Temelde iki tip beyazlatma işlemi vardır:

1- Office bleaching (diş hekimi tarafından  klinikte uygulanan sistem)

2-Home bleaching (Hastanın evde kendi uygulayacağı sistem)

Home bleaching:

Hastanın kendisi tarafından evde uygulanan diş beyazlatma işlemidir. Basit düzeydeki renklenmelerde tercih edilir. Bu işlemin yapılabilmesi için hastadan bir ölçü alınarak ağız modelinin çıkarılması gerekmektedir. Bu model üzerinde şeffaf ve elastik bir kılıf hazırlanır. Bu kılıfın içerisine diş hekimi tarafından verilen diş beyazlatıcı jel konularak hastanın kendisi tarafından ağzına takılır. Evde diş beyazlatma yöntemi genellikle gece veya hafta sonları uygulanır.

Office bleaching:

Diş hekimi tarafından muayenehanede uygulanan diş beyazlatma yöntemidir. Bir dişe veya tüm ağıza uygulanabilir. Beyazlatılması daha zor olan dişlere genellikle muayenehanede müdahele etmek gerekir. Isı , ışık gibi eşitli tekniklerle bir veya birkaç seansta uygulanır.

Her iki diş beyazlatma yöntemi de etkin olmasına rağmen tercih, dişlerdeki renklenmenin derecesine, diş beyazlatma tedavisinin ne kadar çabuk sonlandırılmak istendiğine ve hekimin görüşüne bağlıdır.

Kaynak:Mynet


İmplant Nedir?Önceki Haber

İmplant Nedir?

İşte gözaltı morluklarını ve sivilceleri yok eden o mucizevi ürün...Sonraki Haber

İşte gözaltı morluklarını ve sivilceleri...

Yorum Yazın

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar